PR

UPS ของเอพีซี คว้ารางวัล Commart Awards2020

SE_Commart Awards2020

นางสาวปวีณา เตชะมงคลศิริผู้จัดการช่องทางจัดจำหน่ายค้าปลีก ผลิตภัณฑ์ APC ในเครือชไนเดอร์ อิเล็คทริค (Schneider Electric)รับรางวัล “Commart Awards2020ประเภท The Best Safety Gadget UPS นับเป็นการสะท้อนถึงความสำเร็จของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ในความมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรม UPS ที่มุ่งตอบโจทย์ผู้ใช้งานในลักษณะต่างๆ โดยผลิตภัณฑ์ UPS ของAPC มีความโดดเด่นในเรื่องของความปลอดภัย ใช้งานง่าย ให้พลังงานสม่ำเสมอ ป้องกัน ไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชาก และยังช่วยถนอมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อให้ใช้งานได้นานขึ้น บางรุ่นมีหน้าจอแสดงสถานะ อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบสถานะ และการทำงานผ่านมือถือได้อีกด้วยมาพร้อมการรับประกันยาวนาน 3 ปี บริการเปลี่ยนเครื่องฟรีถึงบ้าน งานดังกล่าวมีขึ้น ณ ห้อง SILK 2-3 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

SE_Commart Awards2020

 

# # #

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top