App Thai

TukTuk Logic เกมแนว puzzle พาตุ๊กตุ๊กไปถึงเส้นชัย

TukTuk Logic

TukTuk Logic

TukTuk Logic เป็นเกมแนว puzzle ที่ให้ผู้เล่นกำหนดคำสั่งต่างๆให้กับ TukTuk เพื่อพาเขาไปถึงเส้นชัยย โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เล่นได้เรียรู้เกี่ยวกับหลักการของ programming เบื้องต้น

 

ดาวน์โหลดเกม TukTuk Logic

play_store

 

 

p4 p3 p2

To Top