Line

LINE เปิดจำหน่ายสติกเกอร์ชุด Pray for Nepal ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในเนปาล

1430209551579

1430209551579

LINE เปิดจำหน่ายสติกเกอร์ชุด “Pray for Nepal” ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในเนปาล

เพื่อนๆ สามารถบริจาคผ่านสติกเกอร์ชุด “Pray for Nepal” นี้ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2558 ในราคา 50 เหรียญ LINE (หรือประมาณ 32 บาท) โดยรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปบริจาคให้กับสภากาชาดประเทศญี่ปุ่นในโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยประเทศเนปาล

ดาวน์โหลดทางลิ้งค์มือถือ line://shop/detail/4378

PrayforNepal-1024x484

To Top