Line

[email protected] ประเทศไทยจัดกิจกรรมถ่ายรูปเซลฟี่คู่กับ [email protected] ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

776f7a4f

776f7a4f

LINE@ ประเทศไทย เชิญชวนผู้ใช้ LINE ทุกคน เข้ามาร่วมกิจกรรม [email protected] Spotted: เซลฟี่ กับ [email protected] ร่วมค้นหาสัญลักษณ์ [email protected] ตามสถานที่ต่างๆ พร้อมถ่ายรูปเซลฟี่ และส่งเข้ามาร่วมสนุก

เงื่อนไขการร่วมเล่นกิจกรรม

1. ถ่ายรูป Selfie ของคุณ กับสัญลักษณ์[email protected] ในชีวิตจริง (ไม่ว่าจะเป็นร้าน, ป้ายโฆษณา, แผ่นพับ ที่ไม่ได้อยู่บนสื่อดิจิตอล)

2. จากนั้นส่งรูป Selfie ของคุณ พร้อม ชื่อ-นามสกุล/ที่อยู่/เบอร์โทร

เข้ามาที่ [email protected] Thailand Official Account [@lineatth] ในช่วง On Airระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน ถึง 21 กรกฏาคม 2558

จากนั้นทีมงานจะคัดเลือกผู้โชคดี 105ท่านที่จะได้รับรางวัล

รายละเอียดรางวัล

รางวัลที่ 1. ตุ๊กตาบราวน์ตัวใหญ่ 5 รางวัล

รางวัลที่ 2. Uniqlo Voucher มูลค่า 500บาท 100 รางวัล

การประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง [email protected] Official Blog (http://at-blog.line.me/th/) และ [email protected] Thailand Official Account วันที่ 31กรกฏาคม 2558

การรับรางวัล

กรุณากรอกรายละเอียดที่อยู่ทั้งหมดให้ชัดเจน ตาม เงื่อนไข เพื่อการจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์

ทาง [email protected] ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2558 – 21 กรกฏาคม 2558

การที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส่งภาพกิจกรรม และข้อมูลเข้ามา หมายความว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนยันและยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมนี้

ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องไม่มีเจตนาทุจริต หรือกระทำการอันผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เช่น

·        เจตนาสร้างบัญชี LINE ใหม่เพื่อร่วมกิจกรรม โดยเจ้าของ Account นั้น เป็นคนๆ เดียวกัน หรือไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ การตรวจสอบจะครอบคลุมไปถึงความผิดปกติในการใช้งานอื่นๆ นอกเหนือไปจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ทีมงานตรวจสอบพบว่า มีการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

ผู้ร่วมสนุกยินยอมให้ภาพ ข้อมูล หรือรายละเอียดต่างๆ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และยินดีให้ความร่วมมือในการออกสื่อต่างๆ

ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมอย่างถูกต้อง ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการงดมอบของรางวัลหากผู้มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้

ทีมงานมีสิทธิ์ปฏิเสธ ยกเลิก หรือหยุดกิจกรรม ได้โดยชอบธรรมและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้องขอผลจากการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทางตรงและทางอ้อมจากบริษัทฯ

พนักงานและครอบครัวของพนักงาน หรือบุคคล/บริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น

ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือ ปรับกลไกวิธีของกิจกรรมในครั้งนี้ และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับของรางวัลตามดุลพินิจของทีมงาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้ทีมงานมีสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการพิมพ์และ/หรือเผยแพร่ รายชื่อและรูปถ่ายของผู้ได้รับรางวัลเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขและของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหาย การสูญหาย จากการร่วมกิจกรรมหรือการรับรางวัล และบริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากความล่าช้าหรือเนื่องมาจากการขนส่งของรางวัล การสูญหายของข้อมูลการลงทะเบียน รวมถึงปัญหาหรือความผิดพลาดทางเทคนิคของเครือข่ายโทรศัพท์ ระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เซิร์ฟเวอร์ ผู้ให้บริการ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์

การตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

To Top