App Thai

BangkokBuses แอพบอกรายละเอียดเส้นทางและป้ายรถเมล์ในกรุงเทพมหานคร

BangkokBuses

BangkokBuses

BangkokBuses เป็น Application บอกรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางรถเมล์ในกรุงเทพและปริมณฑล และจะอัพเดทข้อมูลเสมอ เพื่อให้ข้อมูลตรงกับเส้นทางที่แท้จริง รายละเอียดการทำงานของแอพพลิเคชั่น มีดังนี้
-บอกเส้นทางทั้งไปและกลับ ของรถเมล์แต่ละสาย
-บอกป้ายและตำแหน่งป้ายทั้งไปและกลับ
-หาป้ายที่อยู่ใกล้ กับจุดที่คุณอยู่ ด้วย GPS เลือกระยะได้ 6 ระดับ พร้อมบอกรถสายที่ผ่านแต่ละป้าย รัศมีค้นหาไกลสุด 2 กิโลเมตร

 

logo_app_store_172x60

 

 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

08

To Top