App Thai

แอพรวมสูตรคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา โหลดฟรี Android

รวมสูตรคณิตศาสตร์

รวมสูตรคณิตศาสตร์

รวมสูตรทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา ประกอบไปด้วย
– สูตรคูณ
– เรขาคณิต 2 มิติ (รูปสามเหลี่ยม, รูปสี่เหลี่ยม, รูปวงกลม, การหาเส้นรอบรูปและพื้นที่ในรูปแบบต่าง)
– เรขาคณิต 3 มิติ (รูปปริซึม, รูปพีระมิด, รูปทรงกลม, รูปทรงกรวย, รูปทรงกระบอก การหาพื้นที่ผิว และ ปริมาตร)
– รวมสูตรสมการ (ผลต่างกำลังสอง, ผลต่างกำลังสาม, กำลังสองสัมบูรณ์, กำลังสามสัมบูรณ์)
– รวมเทคนิคการคูณ การหาร
– รวบรวมหน่วยที่ใช้บ่อย เช่น วันและเวลา ความยาว ระยะทาง น้ำหนัก การชั่ง การตวง อุณหภูมิ หน่วยฐาน (พหุคูณของ 10)
– รวบรวมมาตราวัดในระบบวัดไทย เช่น เส้น โยชน์ ศอก วา คืบ ถัง เกวียน เป็นต้น
– แต่ละเนื้อหา อธิบายที่มาที่ไป หลักการวัดความสูง ความยาวฐาน อย่างละเอียด

 

play_store

 

Screenshot1

 

Screenshot2

 

Screenshot3

 

Screenshot4

 

Screenshot5

Screenshot6

To Top