App Thai

แนวข้อสอบ กพ : แอพฝึกทำข้อสอบ กพ ผ่าน Application บน Smart Phone

แนวข้อสอบ กพ

แนวข้อสอบ กพ

แนวข้อสอบ กพ : แอพฝึกทำข้อสอบ กพ ผ่าน Application บน Smart Phone ด้วยข้อสอบมากมาย จาก 5 หมวดวิชา ได้แก่
– อุปมาอุปไมย
– เติมคำ
– อนุกรม
– โอเปอร์เรต
– ภาษาอังกฤษ<

เพื่อให้ท่านได้ฝึกทำข้อสอบที่หลากหลาย ไม่ซ้ำกัน และฝึกฝนจนชำนาญ สามารถนำไปใช้สอบสนามจริงได้

 

ดาวน์โหลดแอพ แนวข้อสอบ กพ  ที่นี่บน Android

play_store

 
 
 

screen_1
screen_2
screen_3
screen_4
screen_5
screen_6
screen_7

To Top