Line

เล่นเกมเศรษฐีวันนี้ ลุ้นไปสวนสนุกที่ประเทศญี่ปุ่นฟรียกแก๊ง

1426651868129

1426651868129

พบกับกิจกรรมสุดพิเศษต้อนรับแผนที่ใหม่ แผนที่สวนสนุก!!

เล่นเกมวันนี้ ลุ้นไปสวนสนุกจริงถึงประเทศญี่ปุ่นฟรียกแก๊ง!! (1 รางวัล/ 4 ที่นั่ง)
มูลค่า 200,000 บาท

ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม:  16 มี.ค. – 15 เม.ย. 2558

ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม
1.แค่เข้าเล่น LINE เกมเศรษฐี ในช่วงวันที่ 16 มี.ค. – 15 เม.ย. 2558

ยิ่งเล่นมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก

เกณฑ์การคัดเลือกผู้โชคดี
1. เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะนำข้อมูล ของผู้ร่วมรายการ จากระบบ LINE เพื่อนำมาจับรางวัลหาผู้โชคดีต่อไป
2. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 30 เมษายน 2558 ทาง LINE เกมเศรษฐี Official Account
3. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อกลับจากบริษัทฯเพื่อยืนยันการรับของรางวัล ผ่านทาง LINE เกมเศรษฐี Official Account เท่านั้น

ของรางวัล:
-แพ็กเกจท่องเที่ยวญี่ปุ่น 6 วัน 3 คืน พร้อมตั๋วเข้าสวนสนุก 4 ที่นั่ง 1 รางวัล มูลค่า 200,000 บาท(plane)
-ตั๋วเที่ยวสวนสนุก Dream World 10 รางวัล รางวัลละ 4 ใบ มูลค่า 1,920 บาท(ต่อรางวัล)

เงื่อนไขและกติกา
1. ผู้โชคดีต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และภูมิลำเนาในประเทศไทย
2. ผู้โชคดีต้องแสดงตนติดต่อขอรับรางวัล โดยนำบัตรประชาชนมาเป็นหลักฐาน ในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
3. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยน เป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
4. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการเรื่องหนังสือเดินทางให้กับผู้โชคดี
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

To Top