App Thai

หยดน้ำบนใบบัว แอปพลิเคชันรวบรวมธรรมมะจากหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน(Android)

app600

app600

หยดน้ำบนใบบัว ธรรมมะจากหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ที่มาของคำว่าหยดน้ำบนใบบัวมาจากจิตของพระอรหันต์จะเหมือนหยดน้ำบนใบบัว น้ำมีแต่ไม่เปียกใบบัว ต่างคนต่างอยู่ รูป นาม ธาตุขันธ์ แยกกัน จากความเป็นตัวเป็นตน แต่จิตของปุถุชนทั่วไป เหมือนหยดน้ำที่กระจายเปราะเปื้อนบนใบบัว เกาะติดกับใบบัว เดี๋ยวก็หลุด เดี๋ยวก็เกาะ เวลาที่ใบบัวหายไป หรือ ขันธุ์ดับไป จิตก็ไปเกาะใบบัวใหม่ กระบวนการเกิดก็เลยเกิดขึ้น

 
แอปพลิเคชันนี้เกิดจากความศรัทธาของผู้จัดทำ(ไม่มีโฆษณาใดๆทั้งสิ้น)เพื่อบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงธรรมะจากหลวงตามหาบัวได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยภายในแอปพลิเคชันประกอบไปด้วย
– ประวัติหลวงตาและความเป็นมาของวัดป่าบ้านตาด
– วิทยุเสียงธรรมโดยมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน (ฟังออนไลน์)
– ช่อง SBTTV หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (ดูออนไลน์)
– คติธรรมจากหลวงตามหาบัว (แชร์ )
– ธรรมเทศนาจากหลวงตามหาบัว (ฟังออนไลน์,ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังที่เครื่อง)

 

play_store

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

To Top