App Thai

ร้อง เล่น เรียนรู้ ก ไก่ ด้วยเพลงแสนสนุก

IMG_4384

IMG_4384

ร้อง เล่น เรียนรู้ ก ไก่ ด้วยเพลงแสนสนุก  

สนุกไปกับเพลงพร้อม Animation น่ารักๆ และเรียนรู้คำศัพท์อีกมากมาย

– ฝึกอ่าน ฝึกท่อง พยัญชนะไทย ๔๔ ตัวให้คล่องแคล่ว เสริมสร้างพัฒนาการทางสติปัญญา ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทยที่แข็งแรง
สื่อสร้างสรรค์ เพื่อเติมเต็มความสุข ให้ทุกกิจกรรมการเรียนรู้ของลูกน้อย

+ ช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ ลูกน้อยจะเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและเร็วขึ้น
+ กระตุ้นการเรียนรู้และดึงดูดความสนใจ ทำให้ลูกน้อยสนุกและไม่รู้สึกเบื่อหน่าย
+ ทำให้ลูกน้อยเกิดความประทับใจในการเรียนรู้ สามารถจดจำคำศัพท์และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
+ พัฒนาความจำพร้อมเสริมสร้างสมาธิของลูกน้อยให้จดจ่อกับสิ่งที่ทำอยู่

*** มาใช้บทเพลงแสนสนุกเปิดโลกการเรียนรู้ใบใหม่ให้ลูกน้อยกันเถอะ ***

 

ดาวน์โหลดแอพ ร้อง เล่น เรียนรู้ ก ไก่ ด้วยเพลงแสนสนุก ราคาเพียง $0.99  (สนับสนุนแอพฝีมือคนไทยกันครับ)

logo_app_store_172x60

 

 

IMG_4385

 

IMG_4386

 

IMG_4387

 

IMG_4388

To Top