Android

ภาพคอนเซ็ปต์ HTC One Bloom 3 สมาร์ทโฟนตัวเครื่องโลหะขอบโค้งมน

HTC One Bloom 3

HTC One Bloom 3

เผยภาพคอนเซ็ปต์ของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่ชื่อว่า HTC One Bloom 3 ที่จะมาพร้อมกับตัวเครื่องโละเช่นเดียวกับตระกูล HTC One แต่ในรุ่นนี้จะมีขอบที่โค้งมนดูสวยงานน่าใช้ขึ้นมากๆ และที่เห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งก็คือ HTC One Bloom 3 นี้น่าจะมากับระบบปฏิบิติการรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง Android 5.0 Lollipop นั้นเอง โดยภาพคอนเซ็ปต์นี้เป็นของนักออกแบบที่ชื่อว่า Hasan Kaymak อย่างไรก็ตามภาพดังกล่าวนี้ยังเป็นแค่คอนเซ็ปต์ยังไม่มีการยืนยันว่าจะมีจริงหรือไม่

 

 

HTC-One-Bloom-3-concept-by-Hasan-Kaymak (1)

 

HTC-One-Bloom-3-concept-by-Hasan-Kaymak (2)

 

HTC-One-Bloom-3-concept-by-Hasan-Kaymak (3)

 

HTC-One-Bloom-3-concept-by-Hasan-Kaymak (4)

 

HTC-One-Bloom-3-concept-by-Hasan-Kaymak (5)

 

HTC-One-Bloom-3-concept-by-Hasan-Kaymak (6)

 

HTC-One-Bloom-3-concept-by-Hasan-Kaymak (7)

 

HTC-One-Bloom-3-concept-by-Hasan-Kaymak (8)

 

HTC-One-Bloom-3-concept-by-Hasan-Kaymak (9)

 

ที่มา Hasan Kaymak

To Top