Android

ผู้ใช้ Moto X จะได้รับ Google Drive เพิ่ม 50GB

moto_x เพิ่ม google_drive 50gb

ยังมีประเด็นใหม่ๆออกมาอยู่เรื่อยๆ สำหรับ Moto X  ล่าสุดโมโตโรล่าได้ออกมาบอกว่า สำหรับผู้ซื้อ Moto X ใหม่ทุกคน  จะได้รับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน Google Drive เพิ่มเป็น  50GB เป็นเวลารวมถึง 2 ปี และเมื่อรวมกับ Google drive ที่มีอยู่แล้วอีก 15GB จะทำให้ผู้ใช้ Moto X มีพิ้นที่จัดเก็บถึง 65GB  เลยทีเดียว  สำหรับเก็บ email เอกสาร และรูปภาพต่าง

moto_x เพิ่ม google_drive 50gb

 

source: Motorola

To Top