dtac

ดีแทค เปิดตัว dtac Heart Race ภาค 2

1430915806610

1430915806610

จาก dtac Heart Race ภาคแรก พนักงานดีแทคกว่า 2,000 คนออกวิ่งรอบกรุงเทพฯ เพื่อประกาศความพร้อมของ dtac 4G
ตามกติกานั้น 1 ทีมที่วิ่ง 4 กม.ภายใน 44 นาทีได้สำเร็จ = มีเสาสัญญาณ 4G เพิ่ม 1 เสา
ชาวดีแทคร่วมรวมใจวิ่งได้สำเร็จและส่งมอบเสาสัญญาณทั้งหมด 539 สถานี!

 dtac Heart Race ภาค 2 จึงเป็นการมอบเสาสัญญาณ 4G ใหม่ทั้ง 539 สถานีให้แก่ลูกค้า
พร้อมทั้งจัดทีม “ดีแทคเน็ตอาสา” เข้าไปให้ความรู้ด้านการใช้งานแก่ลูกค้าที่ยังไม่ประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ต
โดยยึดแนวคิด “เรียนเน็ตถึงที่ สอนฟรีถึงบ้าน” เพื่อให้ผู้ใช้ทราบถึงประโยชน์มหาศาลของอินเทอร์เน็ต
และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้ต่อไป

1430915809328

1430915812642

1430915815727

To Top