App Thai

กรมที่ดินเปิดตัวแอพ LandsMaps แอพช่วยค้นหาแปลงที่ดินเพียงระบุเลขที่โฉนด

LandsMaps

LandsMaps

 

กรมที่ดิน ร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้โครงการศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ (Government Application Center) เปิดตัว LandsMaps แอปพลิเคชันค้นหาตำแหน่งแปลงที่ดิน อันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ของรัฐ ผ่านโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์พกพาได้

แลนด์แมปส์ (LandsMaps)  เป็นแอปพลิเคชันที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สำหรับการตรวจสอบตำแหน่ง และภาพแปลงที่ดิน โดยระบุเลขที่โฉนด นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถตรวจสอบเส้นทางเพื่อเดินทางไปยังแปลงที่ดินดังกล่าว รวมถึงตรวจสอบสถานที่ตั้งสำนักงานเขตที่ดินที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย

แอปพลิเคชันนี้จัดทำขึ้นโดยกรมที่ดิน ร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้โครงการศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ (Government Application Center) อันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ของรัฐผ่านโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์พกพาได้

 

play_store

 

ที่มา springnews

To Top