GoPro Hero4 Session ปรับราคาลงมา เหลือ 7,999 บาท ปกติ 10,999 บาท

12303959_1091357824237593_2408379561087425319_o

12303959_1091357824237593_2408379561087425319_o

มีข่าวดีมาบอกครับ สำหรับใครที่สนใจกล้องโกโปรอยู่ ตอนนี้ทางโกโปรประเทศไทยได้ปรับราคาของ GoPro Hero4 Session ปรับราคาลงมา เหลือ 7,999 บาทแล้ว ซึ่งปกติราคา 10,999 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งในการปรับราคาครั้งนี้ เป็นนโยบายมาจากทาง GoPro ต่างประเทศ

 

ที่มา GoProThailand/

To Top