เปิดให้จอง Surface Pro 4 ที่ร้าน IT City,Banana IT และ Power Buy รับของ 19 พ.ย. นี้

12115886_600

12115886_903045539785018_8895948287504612282_n

เฟซบุ๊ค Surface ประเทศไทยได้ประกาศอย่างเป็นทางการให้ผู้สนใจจอง Surface Pro 4 สามารถ Pre Order ได้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม โดยสามารถเดินเข้าไปสอบถามกับพนักงานที่ร้านตัวแทนจำหน่ายที่ร้าน IT City, Banana IT และ Power Buy ได้แล้ว

โดยกำหนดรับสินค้ากับวันจัดจำหน่ายจริงจะเป็นตั้งแต่วันที่ 19 พฤษจิกายน 2558 เป็นต้นไป

ราคาของ Surface Pro 4 แต่ละรุ่น

  • ซีพียู Core m3, SSD 128 GB, RAM 4 GB ราคา 33,900 บาท
  • ซีพียู Core i5, SSD 128 GB, RAM 4 GB ราคา 39,900 บาท
  • ซีพียู Core i5, SSD 256 GB, RAM 8 GB ราคา 49,900 บาท
  • คีย์บอร์ด Type Cover ราคา 4,590 บาท

 

รายชื่อร้านตัวแทนจำหน่ายที่รับพรีออเดอร์ Surface Pro 4

1. IT City

สาขาในกรุงเทพและปริมณฑล 

ไอทีซิตี้ พันธ์ุทิพย์ ประตน้ำ (ชั้น 6)
ไอทีซิตี้ ซีคอน สแควร์ ศรีนครินทร์ (ชั้น 1)
ไอทีซิตี้ ไอทีมอล ฟอร์จนู (ชั่น 4) ไอทีซิตี้ สยามพารากอน (ชั้น 4)
ไอทีซิตี้ แฟชั่นไอซ์แลนด์ รามอินทรา (ชั้น 3)
ไอทีซิตี้ เซ็นทรัล พระราม 2 (ชั้น 3)
ไอทีซิตี้ เซ็นทรัล พระราม 3 (ชั้น 6)
ไอทีซิตี้  เซ็นทรัล บางนา (ชั้น 4)

ไอทีซิตี้ เซียร์ รังสิต (ชั้น 3)
ไอทีซิตี้ เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน (ชั้น 5)
ไอทีซิตี้ เซ็นทรัล แจ้งวฒันะ (ชั้น G)
ไอทีซิตี้ เซ็นทรัล เวสท์เกต (ชั้น 2)
ไอทีซิตี้ เดอะมอลล์ บางแค (ชั้น 3)
ไอทีซิตี้ เมกา บางนา (ชั้น 2)

สาขาต่างจังหวัด

ไอทีซิตี้ เซ็นทรัล เฟสตวิลั เชียงใหม ่(ชั้น 3)
ไอทีซิตี้ เซ็นทรัล เฟสตวิลั หาดใหญ่ (ชั้น 3)
ไอทีซิตี้ เซ็นทรัล แอร์พอร์ท (ชั้น 3)
ไอทีซิตี้ เซ็นทรัล ขอนแก่น (ชั้น5)
ไอทีซิตี้ เซ็นทรัล พลาซา่ พิษณโุลก (ชั้น 2)
ไอทีซิตี้ เซ็นทรัล พลาซา่ ล าปาง (ชั้น 2)
ไอทีซิตี้ เดอะมอลล์ โคราช (ชั้น 3)
ไอทีซิตี้ ตึกคอม ศรีราชา (ชั้น 3)
ไอทีซิตี้ ตึกคอม พทัยา (ชั้น 5)
ไอทีซิตี้ ตึกคอม อดุรธานี (ชั้น 1)
ไอทีซิตี้ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต (ชั้น 3)
ไอทีซิตี้ โฮมเวิร์ค ภเูก็ต (ชั้น 1)
ไอทีซิตี้ โรบนิสัน ร้อยเอ็ด (ชั้น 2)
ไอทีซิตี้ โรบนิสัน ปราจีนบรุี
ไอทีซิตี้ โรบนิสัน มกุดาหาร (ชั้น 2)
ไอทีซิตี้ หงษ์ฟ้า พลาซา่ (ชั้น1)
ไอทีซิตี้ โรบนิสัน กาญจนบรุี (ชั้น 2)
ไอทีซิตี้ เซ็นทรัล พลาซา่ ระยอง (ชั้น 2)
ไอทีซิตี้ โรบนิสัน บรุีรัมย์ (ชั้น 2)

2. Banana IT 

ไอที มอลล์ ฟอร์จูน
พันธ์ุทิพย์ประตน้ำ
สยามพาราก้อน แฟชั่น ไอส์แลนด์ เซ็นทรัล พระราม 2
เซ็นทรัล บางนา
เซียร์ รังสิต
พันธ์ุทิพย์งามวงศ์วาน
เซ็นทรัล ลาดพร้าว
เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เซ็นทรัล ชลบรุี

3.Powerbuy

เซ็นทรัลเวิลด์
เซ็นทรัล ลาดพร้าว
เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
เมกา บางนา

 

ที่มา SurfaceThailand  blognone

To Top