ดาวน์โหลด LINE Football League Manager ลุ้นไปชมศึกแดงเดือดติดขอบสนาม Anfield

LINE Football League Manager

LINE Football League Manager

แฟนบอลแมนยูและลิเวอร์พูลไม่ควรพลาด เพียงดาวน์โหลดและเล่น LINE Football League Manager ลุ้นแพ็กเกจท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ 6 วัน 6 คืน พร้อมตั๋วเข้าชมฟุตบอลศึกแดงเดือดติดขอบสนาม Anfield 2 ที่นั่ง 1 รางวัล มูลค่า 250,000 บาท ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2557

ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม
ดาวน์โหลดและเล่น LINE Football League Manager ผ่านแอพพลิเคชั่น LINE ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2557

เกณฑ์การคัดเลือกผู้โชคดี
1. เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะนำข้อมูล ของผู้ร่วมรายการ จากระบบ LINE เพื่อนำมาจับรางวัลหาผู้โชคดีต่อไป

2. จับรางวัลวันที่ 15 มกราคม 2558

3. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 26 มกราคม 2558 ทาง LINE Game Official Account และทางเฟซบุ๊คแฟนเพจ LINE Thailand

4. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อกลับจากบริษัทฯเพื่อยืนยันการรับของรางวัล

เงื่อนไขและกติกา
1. ผู้โชคดีต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และภูมิลำเนาในประเทศไทย
2. ผู้โชคดีต้องแสดงตนติดต่อขอรับรางวัล โดยนำบัตรประชาชนมาเป็นหลักฐาน ในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
3. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยน เป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดรอบชมการแข่งขัน วันแข่งขัน และตำแหน่งที่นั่ง ตามความเหมาะสม
5. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินกาาเรื่องหนังสือเดินทาง และการขอวีซ่าให้กับผู้โชคดี
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ที่มา line

To Top