PR

“Fujitsu Asia Conference 2018” ชูเทคโนโลยีความสำเร็จก้าวล้ำด้วย AI และ IoT

Fujitsu Asia Conference 2018

เมื่อเร็วๆ นี้ มร. อิจิ ฟูรูคาวา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิตสี (ประเทศไทย) จำกัดร่วมด้วยมร.อริมิชิ คูนิซาวา Corporate Executive Officer, SVP, Head of Asia Region, Fujitsu Asia, Fujitsu Limitedและ คุณกนกกมล เลาหบูรณะกิจหัวหน้ากลุ่มงานฝ่ายขายบริษัท ฟูจิตสึ  (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารฟูจิตสึและท่านวิทยากร ได้ร่วมกัน ประกาศวิสัยทัศน์ในงานสัมมนาFujitsu World Tour 2018 – Asia Conference Bangkok การเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลHuman Centric Innovation – Co-creation for Successชูแนวคิดมนุษย์เป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมและความสำเร็จมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำอย่างเช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence – AI)และ Internet of Things (IoT) เพื่อให้เกิดการปฏิรูปทางด้านดิจิตอลสำหรับทุกองค์กรธุรกิจ โดยมีวิทยากรผู้ทรงเกียรติร่วมกล่าวสัมมนา คุณแดน ศรมณี Global Brand Lead, Line Corporation Participants และ คุณธนา เธียรอัจฉริยะ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Marketing Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมด้วยคู่ค้า พันธมิตรและผู้สนใจร่วมงานสัมมนาจำนวนมาก ณ โรงแรมโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ

 

เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา

1.มร.โยชิคูนิ ทาคาชิเกะ รองประธานฝ่ายกลยุทธ์ทางด้านการตลาด บริษัทฟูจิตสึ ลิมิเต็ด

2.คุณกนกกมล เลาหบูรณะกิจ หัวหน้ากลุ่มงานฝ่ายขายบริษัท ฟูจิตสึ  (ประเทศไทย) จำกัด

3.คุณแดน ศรมณี Global Brand Lead, Line Corporation Participants

4.คุณธนา เธียรอัจฉริยะ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Marketing Officer ธนาคารไทยพาณิชย์

5.มร.อริมิชิ คูนิซาวา Corporate Executive Officer, SVP, Head of Asia Region, Fujitsu Asia, Fujitsu Limited

6.มร. อิจิ ฟูรูคาวา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิตสี (ประเทศไทย) จำกัด

7.นายไกวัลย์ บุญเสรฐ หัวหน้ากลุ่มงาน Digital Solution บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด

 

Fujitsu Asia Conference 2018

# # #

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top