PR

เส้นทางสู่การสร้างรายได้จาก 5Gของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

Ericsson 03
  • รายละเอียดการกำหนดเส้นทางการพัฒนาจาก IoT ไปสู่ 5G ที่จะทำให้เปิดโอกาสการสร้างรายได้ทางธุรกิจที่มากที่สุดกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
  • เครื่องจักรการผลิตอัตโนมัติแบบ Real-time คือกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในการใช้ประโยชน์จาก 5G จาก 9 กลุ่มอุตสาหกรรม 5G โดยอันดับรองลงมาคือกลุ่มอุตสาหกรรมบริการด้านวิดีโอที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • 73 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมสำรวจคิดว่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดคือการนำ 5G มาใช้เป็นรายแรกๆ ของอุตสาหกรรม

ปัจจุบันในหลายอุตสาหกรรมได้มีการเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อ 5Gจากเดิมที่มองเป็นเพียงเทคโนโลยีที่กำเนิดขึ้นมาใหม่และกำลังมาแรงไปสู่มุมมองที่วาง 5Gเป็นหัวใจของยุทธศาสตร์ ในรายงาน 5G-IoTฉบับล่าสุดของอีริคสันที่ทำการเปิดเผยภายในงาน Mobile World Congress 2018 ในอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยมีการกำหนดเส้นทางสำหรับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบันที่จะเข้าสู่แหล่งรายได้ใหม่ โดยการนำ 5G มาใช้และทำให้หลายอุตสาหกรรมมีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยในรายงานฉบับดังกล่าวได้ลงลึกในรายละเอียดการเติบโตของรายได้ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ถึง36  เปอร์เซ็นต์เมื่อมีการนำ 5G เข้าสู่ 10 อุตสาหกรรมหลัก

 

สอดคล้องกับรายงานฉบับก่อนหน้านี้ที่มีการคาดการณ์ว่ารายได้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รวมกันทั่วโลกในปี 2026 จะมีมูลค่าถึง 1.7 ล้านล้านเหรียญโดยเติบโตประมาณ 2.04 ถึง 6.19 แสนล้านเหรียญ (คิดเป็น 12-36 เปอร์เซ็นต์จากรายได้ปัจจุบัน) โดยการเติบโตนี้มาจากการที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้นำเอาเทคโนโลยี 5G-IoT ไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อแปลงสภาพให้เป็นดิจิทัล เช่นอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมการผลิตในโรงงาน

 

ทั้งนี้อิริคสันได้มีการสำรวจกรณีการเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิทัลใน 10 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค อุตสาหกรรมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ อุตสาหกรรมการขนส่งสาธารณะ อุตสาหกรรมสื่อและบันเทิง อุตสาหกรรมด้านยานยนต์ อุตสาหกรรมบริการทางด้านการเงิน อุตสาหกรรมการค้าปลีกและอุตสาหกรรมการเกษตร โดยการสำรวจพบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของ 400 กรณีตัวอย่าง 5G ถูกคาดหมายว่าจะเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยทั้งนี้ 10 อุตสาหกรรมหลักจะเกิดการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของโอกาสทางรายได้และสามารถก้าวผ่านความท้าทายในการนำ 5G ไปสู่อุตสาหกรรมเหล่านี้

รายงานฉบับนี้ได้มีการศึกษาที่ครอบคลุมการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในวงกว้างพร้อมมีการเลือกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ที่เหมาะสมทำให้สามารถลงรายะเอียดเจาะลึกคำแนะนำสำหรับผู้ให้บริการในการกำหนดขอบเขตความท้าทาย นอกจากนี้รายงานได้นำเสนอแนวทางขั้นตอนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในการเข้าสู่ยุคดิจิทัลผ่านการนำ 5G ไปใช้ โดยส่วนสุดท้ายของรายงานฉบับนี้ได้มีการนำเสนอการริเริ่มของผู้ให้บริการรวมทั้งบทเรียนที่สำคัญในการดำเนินการด้วย

 

การสร้างโอกาสสู่รายได้จาก 5G

 

รายได้ของการปรับเข้าสู่ยุคดิจิทัลของผู้ให้บริการICT เติบโตเฉลี่ยปีละ 13.6 เปอร์เซ็นต์ในช่วงระหว่างปี 2559 ถึง 2569 เปรียบเทียบกับสภาวะปัจจุบันที่เติบโตเพียงปีละ 1.5 เปอร์เซ็นต์ทั้งนี้เนื่องจากเทคโนโลยี 5G จะเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆทำให้ผู้ให้บริการICT มีโอกาสในการสร้างรายได้จาก 5G-IoT เพิ่มมากขึ้นโดยทั้งนี้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะมีรายได้เป็นสัดส่วนถึง 47 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ในกลุ่มผู้ให้บริการICT

 

อีริคสันได้กำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายจำนวน 9 กลุ่มที่ครอบคลุม 90 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทางธุรกิจจาก 5G  โดยทั้งนี้กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตผ่านเครื่องจักรอัตโนมัติแบบReal-timeจะเป็นกลุ่มที่สร้างรายได้จากโอกาสทางธุรกิจมากที่สุดโดยคาดว่าจะสามารถทำรายได้ถึง 101 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2569 ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมรองลงมาจะเป็นบริการที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยคาดว่าจะทำรายได้ 96 ล้านเหรียญสหรัฐ

 

โทมัสนอเรนหัวหน้างานฝ่าย 5G เชิงพาณิชย์จากอีริคสันกล่าวว่า“กรณีศึกษาของเราแสดงให้เห็นว่าผู้ให้บริการได้วางแผนกลยุทธ์และทำกิจกรรมเพื่อที่จะเผชิญความท้าทายกับความความสำเร็จของพวกเขาแม้ว่าพวกเขายังไม่ได้เริ่มให้บริการ 5G แต่กิจกรรมเหล่านี้เช่นการทดสอบหรือทดลองต่างๆจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเตรียมความพร้อมและเดินหน้าเข้าสู่ยุค 5G”

 

โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาอีริคสันได้เปิดเผย รายงานผลกระทบของ 5G ต่ออุตสาหกรรม แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ 5G จาก 900 บริษัท พนักงานมากกว่า 1,000 คน ใน 10 อุตสาหกรรม

 

รายงานฉบับนี้ได้มีการศึกษาที่ครอบคลุมการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในวงกว้างพร้อมมีการเลือกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ที่เหมาะสมทำให้สามารถลงรายะเอียดเจาะลึกคำแนะนำสำหรับผู้ให้บริการในการกำหนดขอบเขตความท้าทาย นอกจากนี้รายงานได้นำเสนอแนวทางขั้นตอนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในการเข้าสู่ยุคดิจิทัลผ่านการนำ 5G ไปใช้ โดยส่วนสุดท้ายของรายงานฉบับนี้ได้มีการนำเสนอการริเริ่มของผู้ให้บริการรวมทั้งบทเรียนที่สำคัญในการดำเนินการด้วย

 

การสร้างโอกาสสู่รายได้จาก 5G

 

รายได้ของการปรับเข้าสู่ยุคดิจิทัลของผู้ให้บริการICT เติบโตเฉลี่ยปีละ 13.6 เปอร์เซ็นต์ในช่วงระหว่างปี 2559 ถึง 2569 เปรียบเทียบกับสภาวะปัจจุบันที่เติบโตเพียงปีละ 1.5 เปอร์เซ็นต์ทั้งนี้เนื่องจากเทคโนโลยี 5G จะเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆทำให้ผู้ให้บริการICT มีโอกาสในการสร้างรายได้จาก 5G-IoT เพิ่มมากขึ้นโดยทั้งนี้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะมีรายได้เป็นสัดส่วนถึง 47 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ในกลุ่มผู้ให้บริการICT

 

อีริคสันได้กำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายจำนวน 9 กลุ่มที่ครอบคลุม 90 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทางธุรกิจจาก 5G  โดยทั้งนี้กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตผ่านเครื่องจักรอัตโนมัติแบบReal-timeจะเป็นกลุ่มที่สร้างรายได้จากโอกาสทางธุรกิจมากที่สุดโดยคาดว่าจะสามารถทำรายได้ถึง 101 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2569 ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมรองลงมาจะเป็นบริการที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยคาดว่าจะทำรายได้ 96 ล้านเหรียญสหรัฐ

 

โทมัสนอเรนหัวหน้างานฝ่าย 5G เชิงพาณิชย์จากอีริคสันกล่าวว่า“กรณีศึกษาของเราแสดงให้เห็นว่าผู้ให้บริการได้วางแผนกลยุทธ์และทำกิจกรรมเพื่อที่จะเผชิญความท้าทายกับความความสำเร็จของพวกเขาแม้ว่าพวกเขายังไม่ได้เริ่มให้บริการ 5G แต่กิจกรรมเหล่านี้เช่นการทดสอบหรือทดลองต่างๆจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเตรียมความพร้อมและเดินหน้าเข้าสู่ยุค 5G”

 

โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาอีริคสันได้เปิดเผย รายงานผลกระทบของ 5G ต่ออุตสาหกรรม แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ 5G จาก 900 บริษัท พนักงานมากกว่า 1,000 คน ใน 10 อุตสาหกรรม

 

Ericsson 02 Ericsson 03

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top