PR

ฟูจิตสึเปิดตัว “Zinrai for 365 Dashboard” ปรับปรุงรูปแบบการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI

download

ประเทศไทย, กรุงเทพฯ, 11 มกราคม 2562 ฟูจิตสึเปิดตัวบริการใหม่ “Fujitsu Workplace Innovation Zinrai for 365 Dashboard” ซึ่งจะรองรับรูปแบบการทำงานที่หลากหลาย และปรับปรุงสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตของพนักงาน โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence – AI) เพื่อแสดงผลแนวโน้มของรูปแบบการทำงานร่วมกันและกระบวนการทางด้านธุรกิจ ฟูจิตสึได้เริ่มเปิดให้บริการใหม่นี้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน

ฟูจิตสึและไมโครซอฟท์ร่วมมือกันพัฒนาโซลูชั่นสำหรับการปรับปรุงรูปแบบการทำงานตั้งแต่เมื่อเดือนธันวาคม 2560 โดยเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในด้านเทคโนโลยี AI บริการใหม่นี้จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากการทดลองใช้งานภายในองค์กรของพนักงานฟูจิตสึราว 2,000 คน และเป็นการใช้เทคโนโลยี AI ของฟูจิตสึ นั่นคือ “Fujitsu Human Centric AI Zinrai” เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของแบบแผนการทำงานร่วมกันและกระบวนการธุรกิจจาก Microsoft 365 และแอพอื่นๆ บริการดังกล่าวจะจำแนกประเภทและแสดงผลแนวโน้มการทำงานร่วมกันและสไตล์การทำงานที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางภายในองค์กร และรองรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบการทำงานที่หลากหลายและยืดหยุ่นมากขึ้น

ฟูจิตสึจะยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาและนำเสนอโซลูชั่นที่ช่วยให้ลูกค้าทั่วโลกปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้ AI

ความเป็นมา

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีความก้าวหน้าอย่างมากในการปรับปรุงรูปแบบการทำงาน เพื่อแก้ไขปัญหาชั่วโมงการทำงานที่ยาวนาน สร้างสรรค์วิธีการทำงานที่หลากหลายมากขึ้น และปรับปรุงสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิต อย่างไรก็ดี ขณะที่การพัฒนานี้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ก็มีปัญหาท้าทายใหม่ๆ เกิดขึ้น เช่น ความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจรูปแบบการทำงานในปัจจุบัน เช่น ใครกำลังทำงานอะไรและนานแค่ไหน และค้นหาวิธีที่ดีกว่าในการตรวจวัดในเชิงปริมาณ รวมถึงมาตรการประเมินผล เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม

ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 ฟูจิตสึและไมโครซอฟท์ได้ขยายความร่วมมือไปสู่เทคโนโลยี AI โดยร่วมกันพัฒนาโซลูชั่นที่จะช่วยปรับปรุงรูปแบบการทำงานของบุคลากร โดยใช้บริการและเทคโนโลยี AI ของบริษัททั้งสอง

 

คุณลักษณะของบริการ

บริการนี้ใช้เทคโนโลยี Zinrai ซึ่งเป็นผลงานการวิจัยของ Fujitsu Laboratories สำหรับการประมวลผลความรู้และภาษาของมนุษย์ เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของแบบแผนการทำงานร่วมกันและกระบวนการทางด้านธุรกิจ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านทาง Microsoft Azure โดยใช้ Microsoft 365 และแอพอื่นๆ ข้อมูลที่ว่านี้ครอบคลุมถึงคำอธิบายข้อมูลอีเมลและปฏิทิน รวมไปถึงความสามารถในการแบ่งเลเยอร์ของข้อมูลองค์กร ข้อมูลแอดเดรสของผู้รับ/ผู้ส่ง หัวข้อ และประทับเวลา เพื่อแสดงถึงรูปแบบการใช้เวลาในการทำงานและการประสานงานร่วมกันของบุคลากร นอกจากนี้ เพื่อให้เข้าใจว่าพนักงานใช้เวลาเท่าไรในการทำงานแต่ละประเภท บริการนี้จะวิเคราะห์รายละเอียดของการดำเนินการจาก 3 มุม ได้แก่ “งาน” “เป้าหมาย” และ “หัวข้อ” และด้วยการเชื่อมโยงเข้ากับ Microsoft Power BI ซึ่งเป็นเครื่องมือแสดงผลข้อมูลแบบอินเทอร์แอคทีฟของไมโครซอฟท์ บริการนี้จะแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งสามารถเลือกดูได้จากหลายมุมมอง

ด้วยเหตุนี้ บริการดังกล่าวจึงช่วยให้เข้าใจปัญหาของการดำเนินงานในปัจจุบันได้อย่างลึกซึ้งและเป็นรูปธรรม โดยมีการวัดผลในเชิงปริมาณ ซึ่งจะช่วยให้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างตรงจุด โดยอ้างอิงผลลัพธ์ที่ได้ซึ่งมีการแสดงรายละเอียดอย่างชัดเจน

ขณะเดียวกัน นอกเหนือจากการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างสถานการณ์สมมติเพื่อปรับปรุงรูปแบบการทำงาน และการให้บริการอื่นๆ แล้ว ฟูจิตสึจะให้บริการสนับสนุนอย่างครบวงจร ตั้งแต่การปรับใช้บริการ ไปจนถึงการตรวจสอบผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าปรับปรุงรูปแบบการทำงานได้อย่างเหมาะสม

download

ภาพรวมเกี่ยวกับการทดลองใช้งานภายในองค์กรของฟูจิตสึ

ฟูจิตสึได้ดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อพัฒนาโซลูชั่น โดยเริ่มต้นการทดลองใช้งานภายในองค์กรเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะจำแนกประเภทและแสดงผลข้อมูล เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานในแต่ละวันโดยอาศัยเทคโนโลยี AI หรือกล่าวอย่างเฉพาะเจาะจงก็คือ ใช้เทคโนโลยี Zinrai AI เพื่อจำแนกรายละเอียดการดำเนินงานตามชนิดของงาน เป้าหมายของงาน และพนักงานที่ทำงานนั้นๆ ซึ่งรายละเอียดที่ว่านี้ได้รับมาจากข้อมูลการใช้งานพีซีและข้อมูลจาก Microsoft 365 สำหรับพนักงานของฟูจิตสึราว 2,000 คน โซลูชั่นนี้แสดงให้เห็นว่าใครกำลังทำงานอะไรบ้าง แล้วสามารถนำเอาข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์และประเมินผลผ่านทางแดชบอร์ด

ในบรรดาออฟฟิศที่เข้าร่วมการทดลองใช้งาน ฟูจิตสึได้พยายามแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประชุมที่จัดขึ้นบ่อยครั้งและรูปแบบการติดต่อสื่อสาร และสามารถลดระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการดังกล่าวได้โดยเฉลี่ย 43 นาทีต่อวันต่อคน และโดยรวมแล้วพนักงานจะมีเวลาเพิ่มขึ้น 16% ในการทำงานสำคัญๆ ให้กับบริษัท รวมถึงการดำเนินการในด้านอื่นๆ

 

download 3(1)

การพัฒนาในอนาคต

ในอนาคต ฟูจิตสึจะผนวกรวมบริการนี้เข้ากับ Microsoft Workplace Analytics ซึ่งจะวิเคราะห์รูปแบบการจัดการเวลาและการทำงานร่วมกันภายในองค์กร เพื่อเพิ่มคุณภาพในการประชุมและการติดต่อสื่อสารในแต่ละวัน และส่งเสริมการปรับปรุงสไตล์การทำงานเพิ่มเติมในอนาคต

ภายในปี 2563 ฟูจิตสึตั้งเป้าที่จะพัฒนาธุรกิจมูลค่า 50,000 ล้านเยนผ่านทางบริการนี้ รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และจะเปิดให้บริการนี้ในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก หลังจากที่เริ่มต้นให้บริการในญี่ปุ่นเป็นที่แรก

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top