PR

ผลสำรวจ Red Hat Global Customer Tech Outlook 2018

rh-customer-tech-outlook-2018-infographic-us145565rm-201801-v4b-en

ผลสำรวจ Red Hat Global Customer Tech Outlook 2018: ระบุว่า

องค์กรต่างๆ ลงทุนมากขึ้นในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบไอทีที่มีอยู่เดิม

และกำลังเพิ่มบทบาทในการใช้ระบบคลาวด์

การเริ่มต้นปีใหม่ของทุกปีคือเวลาที่แผนกไอทีต่างๆ ในทุกอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือใหญ่ใช้เวลาไตร่ตรองเรื่องต่างๆ แต่สำหรับเร้ดแฮท การเริ่มต้นปีหมายถึงเวลาที่เราจะได้รับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าของเราโดยตรง เกี่ยวกับการจัดลำดับสิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญในการทำธุรกิจในปีใหม่ที่มาถึง เราได้ทำการสำรวจลูกค้าของเร้ดแฮทมากกว่า 400 รายทั่วโลกเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญทางธุรกิจในปี 2561 ประกอบด้วย อะไรคือความท้าทายแรกๆ, การจัดสรรงบประมาณ, กลยุทธ์การใช้ระบบคลาวด์ และการวางแผนด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น

ผลสำรวจของปีที่ผ่านมาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่กำลังเปลี่ยนแปลงองค์กรของตนสู่ระบบดิจิทัล และคาดหวังที่จะลงทุนกับโครงสร้างพื้นฐานไอทีและแอปพลิเคชั่นที่ทันสมัย สำหรับผลสำรวจ Red Hat Global Customer Tech Outlook 2018 พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ตัวเลขจากผลสำรวจบางอย่างชี้ให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดที่จะทำสิ่งต่างๆ มากขึ้นกับการลงทุนด้านไอทีที่ทำอยู่แล้ว ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนยกตัวอย่างและขยายความให้เห็นถึงบทบาทของระบบคลาวด์ที่พวกเขาริเริ่มนำมาใช้ในองค์กร

ปรับให้ทันสมัยแล้วค่อยเปลี่ยนแปลง — หรือเรียกการปรับเปลี่ยนนี้ด้วยชื่อใหม่

ทุกคนต่างพูดถึงการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล แต่มีคำถามว่าองค์กรส่วนมากได้เริ่มลงมือทำหรือยัง อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องน่าประหลาดใจว่า ข้อมูลที่เราสำรวจแสดงให้เห็นว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามเพียง 19% เท่านั้นที่วางแผนจะลงมือเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลในปีนี้ จากผลสำรวจที่ระบุว่า “การปรับระบบไอทีเดิมให้ทันสมัย” ยังคงเป็นหนึ่งในความท้าทายลำดับแรกๆ (42%) เราจึงเชื่อว่าผู้ที่จะเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัลในปีนี้ที่มีเพียง 19% นั้นแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามกำลังมุ่งให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไอทีที่มีอยู่เดิมและสร้างโครงสร้างพื้นฐานเดิมให้มีความคล่องตัวมากขึ้น ก่อนที่จะเคลื่อนสู่การเปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เราเห็นความชัดเจนที่องค์กร

 

ต่างๆ กำลังต่อจิ๊กซอว์เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล (building blocks of digital transformation) ด้วยการลงทุนเพื่อควบรวมระบบต่างๆ ให้ทำงานด้วยกัน ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ และแอปพลิเคชั่นใหม่ๆ ซึ่งอาจเป็นข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่านี่คือวิธีการง่ายๆ ที่กลุ่มลูกค้าองค์กรกำลังให้บริการที่ทันสมัยมากขึ้นในขณะนี้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในคราวเดียว (transformation tag)

 

เทคโนโลยีที่ใหม่ๆ ก็ยังคงสถานะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่เหมือนเดิม ยังไม่ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย: ผู้ตอบแบบสอบถาม 50% ไม่มีแผนที่จะศึกษาข้อมูลหรือใช้งานโซลูชั่นที่เป็นปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือแมชชีนเลิร์นนิ่ง (ML) ในปีนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่า 40% กล่าวถึงอินเทอร์เน็ตออฟธิงค์ (IoT) ในทำนองเดียวกัน ในขณะที่องค์กรด้านไอทีส่วนใหญ่ยังไม่จัดให้เทคโนโลยีเกิดใหม่เหล่านี้มีความสำคัญในปี 2561 อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่เร้ดแฮทเป็นต้นทางของนวัตกรรมด้านโอเพนซอร์สระดับแนวหน้าในเรื่องเหล่านี้ เราคาดหวังว่าในการสำรวจคราวต่อไป เราจะได้เห็นว่ามีองค์กรต่างๆ มีแผนการนำเทคโนโลยีเกิดใหม่เหล่านี้ไปใช้งานตามความเหมาะสม
เราเข้าสู่ปี 2561 และสำหรับองค์กรหลายแห่ง กลยุทธ์คลาวด์ยังคงมีความจำเป็น

หนึ่งในสามของผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลว่าองค์กรของตนไม่ได้กำหนดกลยุทธ์ด้านคลาวด์ไว้ ซึ่งอาจเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าลูกค้าองค์กรยังคงจับตามองลักษณะของระบบคลาวด์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างระมัดระวัง สำหรับผู้นำด้านไอทีที่ได้กำหนดกลยุทธ์ด้านคลาว์ขององค์กรไว้แล้วอาจต้องสื่อสารกลยุทธ์นีัให้ชัดเจนไปยังทุกส่วนขององค์กร

เราได้รวบรวมข้อมูลผลการสำรวจ Red Hat Global Customer Tech Outlook 2018 ไว้เป็นอินโฟกราฟฟิก ตามด้านล่างนี้ หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.redhat.com/en/resources/global-customer-tech-outlook-2018-infographic

 

rh-customer-tech-outlook-2018-infographic-us145565rm-201801-v4b-en

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top