PR

แชฟฟ์เลอร์จับมือมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ผนึกกำลังดันโซลูชั่นe – F@ctory

Schaeffler & Mitsubishi

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์เปอเรชั่น และบริษัทแชฟฟ์เลอร์เทคโนโลยี AG และ KG จำกัด ผู้จำหน่ายสินค้าด้านยานยนต์และอุตสาหกรรมระดับโลกประกาศความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์ระดับโลกอย่างเป็นทางการในฐานะส่วนหนึ่งของเครือข่ายพันธมิตร (e-F@ctoryAlliance Network) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิด e-F@ctoryของมิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์เปอเรชั่นที่สนับสนุนบริษัทที่มีมาตรการในการปรับเปลี่ยนการทำงานไปสู่ระบบดิจิทัลเช่น การรวมการทำงานเครื่องจักรและข้อมูลโรงงานเข้ากับระบบการผลิต (MES-Manufacturing Execution Systems) และระบบวางแผนทรัพยากรการผลิตในองค์กร (ERP-Enterprise Resource Planning Systems)

ภาพจำลองของอุตสาหกรรม 4.0นั้นโดดเด่นด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และมีความยืดหยุ่นในการผลิตสูง พร้อมด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและระบบอุตสาหกรรม4.0  ที่ประกอบด้วยส่วนประกอบและเครื่องจักรที่ทำงานเชื่อมต่อกันด้วยระบบดิจิทัล

ดร. สเตฟาน สปินด์เลอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายอุตสาหกรรม บริษัท แชฟฟ์เลอร์ AG กล่าวว่า “การนำเสนอโซลูชั่นอุตสาหกรรม 4.0 ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากบริษัทต่าง ๆ ด้วยเช่นกันเราเชื่อมั่นว่าด้วยความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและความรู้ด้านระบบของแชฟฟ์เลอร์และมิตซูบิชิ อีเล็คทริคที่ร่วมเป็นพันธมิตรด้านยุทธศาสตร์ในครั้งนี้ จะทำให้แชฟฟ์เลอร์นำเสนอโซลูชั่นที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและตลาดชิ้นส่วนยานยนต์และอุตสาหกรรมได้อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นส่วนที่ครบวงจรได้”

นายโนริยูกิ ชิมิซุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานโรงงานอัตโนมัติ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริคคอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการร่วมกันในหลายประเทศ ทั้งในยุโรปและเอเชีย ตอนนี้เราพร้อมที่จะขยายความร่วมมือในระดับโลกร่วมกับแชฟฟ์เลอร์”

บริษัท แชฟฟ์เลอร์และมิตซูบิชิ อีเล็คทริคจะทำงานร่วมกันเพื่อสร้างโซลูชั่นของอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งจะช่วยลดการหยุดทำงานของเครื่องจักรและช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับลูกค้า ตัวอย่างเช่น เครื่อง SLMP โปรโตคอลซึ่งเป็นระบบตรวจสอบสภาพที่ใช้ในแชฟฟ์เลอร์โดยมีเซนเซอร์สื่อสารกับโปรแกรมควบคุมของมิตซูบิชิ อีเล็คทริคที่ส่งสัญญาณกำหนดค่าคุณลักษณะได้จากนั้นโปรแกรมควบคุมระบบ (PLC)จะประมวลผลข้อมูลในรูปแบบข้อความธรรมดาและแสดงขึ้นบนหน้าจอในส่วนของการรวมข้อมูลที่เพิ่มเติมนั้นจะช่วยให้ระบบตรวจสอบสภาพเชื่อมต่อกับโปรแกรมควบคุมระบบ (PLC)ของโรงงานที่เกี่ยวข้องได้ โดยผ่านเครือข่ายสายเคเบิลและโปรโตคอล Modbus

นอกจากนี้ บริษัท แชฟฟ์เลอร์ยังมีส่วนช่วยสร้างแนวคิดการรวมผลิตภัณฑ์เมคคาทรอนิกส์ ระบบตรวจสอบสภาพการทำงาน และบริการดิจิทัลเพื่อสร้างแอพพลิเคชั่นโซลูชั่น4.0เข้าไว้ด้วยกันซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานในการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถกำหนดได้เองโดยมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพของระบบโดยรวมทั้งหมด

บริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริคคอร์เปอเรชั่นจะเน้นนำเสนอระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีการประมวลผลที่หลากหลาย รวมถึงโปรแกรมควบคุมระบบ (PLC) อินเวอร์เตอร์ หุ่นยนต์ เซอร์โวไดรฟ์และเอชเอ็มไอซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพให้กับโรงงานได้

ล่าสุด ผู้บริหารระดับสูง บริษัท แชฟฟ์เลอร์ และบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริคคอร์เปอเรชั่นประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการ และนำเสนอโซลูชั่นอุตสาหกรรม 4.0 ร่วมกันในงานฮันโนเวอร์เมสเซประจำปี2562โดยได้รับเกียรติจากนายฮาร์ทมุทพัทซ์ประธานโรงงานอัตโนมัติ–กลุ่มธุรกิจภูมิภาคยุโรป บริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริคคอร์เปอเรชั่น(จากซ้ายคนที่ 1)ดร. สเตฟาน สปินด์เลอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายอุตสาหกรรม บริษัท แชฟฟ์เลอร์ AG (คนที่ 2)นายรอลิ ฮันติไคเนน หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรม4.0บริษัท แชฟฟ์เลอร์ (คนที่ 3)  นายฮาจิเมะ สุกิยามะ ผู้เชี่ยวชาญด้านเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกับอุปกรณ์กลุ่มระบบโรงงานอัตโนมัติ บริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริคคอร์เปอเรชั่น(คนที่ 4) และนายคาซุอะกิ นาคามูระ วิศวกรฝ่ายขายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริษัทแชฟฟ์เลอร์ (คนที่ 5)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top