App Thai

เสียเงินค่าโทรทำไม!! โทรฟรีด้วยแอพ WiFi Calling by TrueMove H กันเถอะ

WiFi Calling by TrueMove H_1

แอพพลิเคชั่น WiFi Calling by TrueMove H  สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรูมูฟเอชเท่านั้น เป็นบริการ WiFi Calling Application เป็นแอพพลิเคชั่นที่เติมเต็มการใช้งานโทรออก – รับสายของลูกค้าทรูมูฟ ให้รับสายโทรออกเหมือนอยู่ในประเทศ ไม่ว่าจะโทรจากประเทศใดในโลกก็คิดค่าบริการเหมือนอยู่ในประเทศ หรือ ลูกค้าที่พักอาศัยบนคอนโดหรือทำงานบนตึกสูงที่ปกติสัญญาณโทรศัพท์มือถือไปไม่ถึง ก็มาสามารถใช้แอพพลิเคชั่นนี้ได้เพียงเชื่อมต่อสัญญาณ wifi แล้วโทรออกหรือรับสายตามปกติ ผ่านเครือข่ายทรูมูฟเอชได้ โดยผู้ใช้บริการสามารถโทรออกและรับสายได้แม้ว่าในบริเวณนั้นจะมีสัญญาณมือถือที่ต่ำหรือไม่มีสัญญาณมือถือเลยก็ได้

วิธีการใช้งาน
1.ดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่น
2. เชื่อมต่อสัญญาณไวไฟ
3. ลงทะเบียนด้วย True ID
บริการ WiFi Calling Application ให้บริการสำหรับสมาร์ทโฟนที่รองรับระบบปฏิบัติการ iOS version 8.0 ขึ้นไป และ Android version 4.4 ขึ้นไป
ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้ผ่านทาง Apple app store หรือ Google play store ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟนที่ใช้อยู่
ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนและเข้าใช้งานผ่าน True ID ของผู้ใช้บริการเองเท่านั้น (ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการ True ID)

ผู้ใช้บริการสามารถโทรออกและรับสายผ่านแอพพลิเคชั่นนี้เท่านั้น แอพพลิเคชั่นนี้ไม่รองรับการส่งและรับข้อความ SMS ผ่านเครือข่ายไร้สาย (WiFi)
ผู้ใช้บริการ WiFi Calling Application สามารถใช้บริการนี้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้ ในการโทรออกหาเลขหมายโทรศัพท์ในประเทศไทยเท่านั้น

appstore
playstore

—————————————-

WiFi Calling by TrueMove H_1

WiFi Calling by TrueMove H(1)

WiFi Calling by TrueMove H(2)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top