App Thai

Weladee (เวลาดี) ทางเลือกใหม่ของระบบบันทึกเวลาทำงานสำหรับองค์กรที่ทันสมัย

screen13

***แอพพลิเคชั่น Weladee (เวลาดี) สามารถใช้งานได้เมื่อคุณหรือองค์กรของคุณมีบัญชีการใช้งานของเวลาดีแล้วเท่านั้น ***

Weladee (เวลาดี) แอพพลิเคชั่นสำหรับบันทึกเวลาการทำงานของพนักงานแบบเรียลไทม์ ผู้บริหารสามารถตรวจสอบเวลาการเข้า/ออกงานของพนักงาน ชั่วโมงการทำงานได้ทันทีผ่านโทรศัพท์มือถือ สามารถดูรายงาน สถิติการทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา ช่วยให้การบริหารจัดการระบบเวลาการทำงานในองค์กรเป็นเรื่องง่ายและพนักงานเองก็สามารถตรวจสอบชั่วโมงการทำงานผ่านโทรศัพท์มือถือของตนเองได้เช่นกัน

 • ติดตั้งง่าย
  คุณสามารถติดตั้งระบบบันทึกเวลา Weladee (เวลาดี) ได้ด้วยตัวเอง และสามารถใช้งานได้ทันที
 • บันทึกเวลาทำงานได้สะดวก
  พนักงานสามารถบันทึกเวลาเข้าออกการทำงานได้จากโทรศัพท์มือถือ (ใช้ได้ทั้งระบบ Android และ iPhone) หรือโดยใช้ key tag
 • ลดข้อผิดพลาดในการบันทึกเวลา
  ระบบบันทึกเวลาอัตโนมัติย่อมมีข้อผิดพลาดน้อยกว่าระบบบันทึกเวลาแบบเดิม ที่ต้องนำข้อมูลการบันทึกเวลามากรอกบน excel หรือโปรแกรมอื่นๆ เพื่อคำนวณเวลาทำงาน
 • ข้อความแจ้งเตือนทันทีที่โทรศัพท์มือถือ
  ผู้บริหารจะได้รับข้อความแจ้งเตือนทันทีเมื่อพนักงานทำการบันทึกเวลาเข้าออก และสามารถดูภาพรวมการทำงานของพนักงานได้จากกระดานจัดการออนไลน์
 • รายงานอัตโนมัติ
  ข้อมูลต่างๆ และรายงานเวลาการทำงาน สามารถสร้างขึ้นได้โดยอัตโนมัติในรูปแบบของ pdf, xlsx, csv หรือแนบในอีเม
 • ราคาไม่แพง

playstore

screen01

screen03

screen04

screen11 screen07 screen08 screen09

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top